VVD Voerendaal

VVD wil graag weten wat er speelt in Voerendaal!

VVD Voerendaal wil graag weten wat er speelt in Voerendaal. Wat vinden de inwoners nou echt belangrijk? Daarom hebben wij de afgelopen week in heel Voerendaal kaartjes rondgebracht met een uitnodiging om onze vragenlijst in te vullen. Kaartje niet gehad? Geen probleem via onderstaande links kan de vragenlijst nog worden ingevuld.

Kies hieronder de kern waarin u woonachtig bent:

http://www.vvdvoerendaal.nl/Voerendaal

http://www.vvdvoerendaal.nl/Klimmen

http://www.vvdvoerendaal.nl/ransdaal

http://www.vvdvoerendaal.nl/ubachsberg

Waar staan wij voor | concreet

Sociale rechtvaardigheid

Geheel in lijn met ons liberale verleden, blijft de VVD bouwen aan sociale wetgeving. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Maar gelijkwaardige ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen.

Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor iedereen.

Vrijheid

Vrijheid is onmisbaar voor ontplooiing. Zowel op geestelijk, staatkundig als materieel gebied.

Ieder mand heeft recht op deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie of belemmering (zeker niet door de overheid). De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. En we moeten oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties.

Verantwoordelijkheid

Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. Ieder mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen.
Komt iemand niet mee? Dan helpen we.
Gaat iemand over de schreef? Dan houden wij hem verantwoordelijk voor ten minste de schade.

Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De vrijheid van de een, houdt op waar de vrijheid van de ander begint.
Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid ingrijpen.

De overheid moet zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen zodat we in gemeenschapsverband kunnen leven en zelf vrij besluiten waar we onderdeel van uitmaken.

Gelijkwaardigheid

Iedereen heeft recht op ontplooiing.
Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht.
Deze rechten zijn ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie.

Waarom meedoen?

5 uitgangspunten

Bekijk hiernaast onze uitgangspunten.
Die zeggen al een beetje over hoe we in het leven staan maar kijk vooral eens op onze Facebookpagina. Hier zoeken wij actief contact met inwoners.
Zo hebben wij met jullie reacties en deelacties in een paar dagen 7000 mensen bereikt over het voorgenomen wegtrekken van de Bibliotheek uit het centrum. Door jullie is de bieb behouden. Dank, ook namens de ondernemers in het centrum waar mensen na bezoek in het centrum een kopje koffie drinken.