VVD Voerendaal

Lokale Liberale partij na 40 jaar over naar VVD!

“Samen sterker verder” zijn de afsluitende woorden van AGB-Fractievoorzitter Coen Faessen zijn speech in de raadsvergadering van 10 juni waarin hij bekend maakt dat zijn partij (Algemeen Gemeenschaps Belang) ophoudt te bestaan.  De partij gaat volledig over in VVD Voerendaal. Alle leden worden VVD-lid. En Coen Faessen wordt lid van de VVD-Raadsfractie.

Achtergrond
AGB is 40 jaar geleden opgericht uit onvrede met de heersende politiek. In de loop der jaren werd de partij steeds liberaler met mensen als VVD’er Ger Voogt. Ger heeft nog 2 termijnen in de Raad gezeten voor AGB. Ger Voogt: “Ik ben en blijf Liberaal. Dit is binnen AGB nooit een probleem geweest”.

AGB staat net als VVD voor liberalisme. Om vrijheid en verantwoordelijkheid bij de inwoners te laten. Om mensen zelfstandig keuzes te laten maken. Met de grootst mogelijke terughoudendheid mag de overheid zich mengen in het privédomein als dit de inwoner helpt om zelfstandig deel te (blijven) nemen aan de maatschappij. Beide partijen zetten zich samen in voor burgerparticipatie, ondernemerschap en debat in de raad.

Toekomst
Sebastiaan Vliegen wordt de fractievoorzitter van de thans 2-koppige fractie. Sebastiaan: “Afsplitsingen zijn aan de orde van de dag. Maar dat een partij na 40 jaar volledig naar de VVD komt, is een unieke situatie. Zowel voor Voerendaal als voor Nederland. En ik beschouw dit als een grote eer.

Coen Faessen “Liberaal waren we al. En nu kijken we ernaar uit om kennis te maken met de provinciale en landelijke fracties. Met korte lijntjes kunnen we meer voor onze inwoners betekenen.

Zie ook het artikel en video op de website van ZO-NWS.

Waar staan wij voor | concreet

Sociale rechtvaardigheid

Geheel in lijn met ons liberale verleden, blijft de VVD bouwen aan sociale wetgeving. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Maar gelijkwaardige ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen.

Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor iedereen.

Vrijheid

Vrijheid is onmisbaar voor ontplooiing. Zowel op geestelijk, staatkundig als materieel gebied.

Ieder mand heeft recht op deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie of belemmering (zeker niet door de overheid). De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. En we moeten oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties.

Verantwoordelijkheid

Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. Ieder mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen.
Komt iemand niet mee? Dan helpen we.
Gaat iemand over de schreef? Dan houden wij hem verantwoordelijk voor ten minste de schade.

Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De vrijheid van de een, houdt op waar de vrijheid van de ander begint.
Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid ingrijpen.

De overheid moet zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen zodat we in gemeenschapsverband kunnen leven en zelf vrij besluiten waar we onderdeel van uitmaken.

Gelijkwaardigheid

Iedereen heeft recht op ontplooiing.
Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht.
Deze rechten zijn ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie.

Waarom meedoen?

5 uitgangspunten

Bekijk hiernaast onze uitgangspunten.
Die zeggen al een beetje over hoe we in het leven staan maar kijk vooral eens op onze Facebookpagina. Hier zoeken wij actief contact met inwoners.
Zo hebben wij met jullie reacties en deelacties in een paar dagen 7000 mensen bereikt over het voorgenomen wegtrekken van de Bibliotheek uit het centrum. Door jullie is de bieb behouden. Dank, ook namens de ondernemers in het centrum waar mensen na bezoek in het centrum een kopje koffie drinken.