VVD Voerendaal

Wij zijn een groep lokale politici die vanuit Liberale beginselen Voerendaal mooier willen maken.

In tegenstelling tot andere overtuigingen gaat het liberalisme uit van vertrouwen in de mens en in de eigen kracht.
Soms kunnen mensen een steuntje in de rug gebruiken. Dat moeten we organiseren.

Daarom is het centrale uitgangspunt het stimuleren van vrijheid en ontwikkeling van ieder individu. Sociale rechtvaardigheid vinden wij belangrijk. Mensen zijn nu eenmaal niet gelijk, maar in gelijke gevallen gelijkwaardig.

Iedereen heeft evenveel recht om te participeren in deze samenleving. Daar werken we samen voor. Liefst met maatschappelijke organisaties en ondernemers die met de voeten in de modder staan. Die weten wat de problemen zijn en die concrete oplossingen bieden. Méér overheidsbemoeienis verergert eerder dan dat het oplossingen biedt.

Ondernemers helpen elkaar | VVD Ons Voerendaal bij Beauty and Body Perfection

ONDERNEMERS HELPEN ELKAAR Beauty en Body Perfection vindt snel en tijdelijk huisvesting bij Aelmans. Sebastiaan en Marcel gaan op bezoek bij Angelique en Michelle. #BeautyAndBodyPerfection #VVDOnsVoerendaal #Aelmans #Leegstand

Geplaatst door VVD Ons Voerendaal op zaterdag 17 maart 2018

Waar staan wij voor | concreet

Sociale rechtvaardigheid

Geheel in lijn met ons liberale verleden, blijft de VVD bouwen aan sociale wetgeving. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Maar gelijkwaardige ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen.

Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor iedereen.

Vrijheid

Vrijheid is onmisbaar voor ontplooiing. Zowel op geestelijk, staatkundig als materieel gebied.

Ieder mand heeft recht op deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie of belemmering (zeker niet door de overheid). De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. En we moeten oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties.

Verantwoordelijkheid

Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. Ieder mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen.
Komt iemand niet mee? Dan helpen we.
Gaat iemand over de schreef? Dan houden wij hem verantwoordelijk voor ten minste de schade.

Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De vrijheid van de een, houdt op waar de vrijheid van de ander begint.
Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid ingrijpen.

De overheid moet zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen zodat we in gemeenschapsverband kunnen leven en zelf vrij besluiten waar we onderdeel van uitmaken.

Gelijkwaardigheid

Iedereen heeft recht op ontplooiing.
Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht.
Deze rechten zijn ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie.

Waarom meedoen?

5 uitgangspunten

Bekijk hiernaast onze uitgangspunten.
Die zeggen al een beetje over hoe we in het leven staan maar kijk vooral eens op onze Facebookpagina. Hier zoeken wij actief contact met inwoners.
Zo hebben wij met jullie reacties en deelacties in een paar dagen 7000 mensen bereikt over het voorgenomen wegtrekken van de Bibliotheek uit het centrum. Door jullie is de bieb behouden. Dank, ook namens de ondernemers in het centrum waar mensen na bezoek in het centrum een kopje koffie drinken.