ROKEN IS GEEN LIFESTYLE MAAR EEN VERSLAVING

Interview met Raadslid Dré Vliegen

Dat roken slecht is voor de gezondheid zal (bijna) niemand meer verbazen. Er bestaat veel overtuigend wetenschappelijk bewijs over de relatie tussen roken en het optreden van veel vervelende medische problematiek. Variërend van het rokershoestje en slechte lichamelijke conditie tot een fors hoger risico op vele kankersoorten en hart- en vaatziekten.

Stevige rokers gaan gemiddeld eerder dood. Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 20.000 mensen aan een ziekte, veroorzaakt door roken. Dré Vliegen: “Dat zijn 55 mensen per dag. Nog een ander getal: 30% van alle kankersterfte komt door roken (KWF).

Roken is en blijft een groot maatschappelijk probleem. De jaarlijkse zorgkosten voor mensen met ziekten die samenhangen met roken bedragen ongeveer 3 miljard euro. Raadslid Vliegen: “Als mensen niet meer roken, leven ze langer en worden die zorgkosten aan andere zaken uitgegeven. Zoals meer AOW en de zorg voor andere ziekten (zoals dementie).
Niet meer roken of stoppen met roken zorgt voor productiviteitsverbetering en verbetert inzetbaarheid van werkenden. Hogere accijnzen vormen een belangrijke ‘stopper’.

Aan de ene kant wordt een enorme gezondheidswinst geboekt als mensen niet meer roken, aan de andere kant levert een hogere accijns de staatskas nog altijd veel op. (Universiteit Maastricht, RIVM, Trimbosinstituut).

Iets minder dan een kwart van de bevolking rookt; laag opgeleiden meer dan hoog opgeleiden; mannen meer dan vrouwen en mensen met een migrantenachtergrond meer. “Bedenk bovendien dat jaarlijks 37000 kinderen starten met roken en dat zijn er zo’n 100 per dag. Tenslotte groeit een substantieel deel van onze kinderen op met tabaksrook van anderen of zelfs al tijdens de zwangerschap van hun moeder.” Raadslid Vliegen geeft aan: “Met name de in de puberteit startende rokers zijn een dankbare doelgroep voor de tabaksindustrie. Met veel jaren te gaan is deze de hoeksteen van hun

 business model.”

Alle informatiecampagnes en vieze plaatjes op tabaksartikelen ten spijt lukt het de laatste jaren nauwelijks de dalende trend van het aantal rokers vast te houden. De voornaamste reden hiervan is dat roken enorm verslavend is.

Daarom lijkt een effectievere aanpak om de tabaksindustrie strafrechtelijk aan te pakken. De tabaksindustrie wordt ter verantwoording geroepen. Het willens en wetens verslaafd maken van grote groepen mensen door toevoegen van vele additieven in combinatie met misleiding door sjoemelen met gaatjes in filters. Hierdoor zijn de uitkomsten van vrijkomen van schadelijke stoffen in de rookmachine (zoals, teer, nicotine en koolmonoxide) beter dan bij normaal gebruik. Bij normaal gebruik zijn de schadelijke stoffen daarentegen veel hoger dan wettelijk toegestaan.

Dré Vliegen: “Het lijkt op een vooropgezet plan van de industrie om mensen zo snel mogelijk verslaafd te maken. De bijkomende gezondheidsproblemen worden als collateral damage beschouwd; immers de industrie heeft geen belang bij verlies van consumenten.”

De aangifte van een patiënt en de Stichting Rookpreventie Jeugd in 2016  wordt nu breed ondersteund door o.a. KWF, NTvG, Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis; UMC Groningen, kinderartsen en de verslavingszorg. Tandartsen, huisartsen en enkele grote gemeentes volgen ook. Het is nu een brede beweging en uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat de helft van de Nederlanders voor vervolging is. Raadslid Vliegen: “Het wordt tijd dat de overheid, die jaarlijks 2,5 miljard euro aan accijnzen binnen haalt ondubbelzinnig de strijd tegen de misleiding met verslaving  tot gevolg, ondersteunt.”

Raadslid Vliegen:” Als liberale partij willen we niet voorschrijven wat de individuele burger moet doen, zeker niet als het gaat om lifestyle. Als blijkt dat roken geen lifestyle maar een verslaving is, is het onze taak om de burger te informeren.”

En tenslotte kan ik als arts niet de ogen sluiten voor de verwoestende effecten van deze verslaving“, vervolgt Dré Vliegen,  “In mijn dagelijkse werk bij de trombosedienst is jarenlang roken door patiënten een bijna niet te nemen horde. Bedenk bovendien dat Oostelijk Zuid-Limburg een van de meest ongezonde regio’s van Nederland is. Iedere bijdrage aan het bestrijden van onderliggende fenomenen is de moeite waard.”

Vliegen onderschrijft onvoorwaardelijk de inmiddels brede volksbeweging tegen roken door het aanpakken van de tabaksindustrie. De te verwachten gezondheidswinst is enorm en de directe effecten voor betere fysieke conditie bij stoppen met roken zijn op iedere leeftijd onmiskenbaar. Het is te hopen dat onze jeugd kan opgroeien in een rookvrije omgeving.

Auteur: Dré Vliegen

Wie ben ik: Dré Vliegen, 62 jaar, gehuwd, 2 kinderen, 4 kleinkinderen, ben graag actief in buitengebied als amateur sporter en ga graag met vakantie in een natuurlijke omgeving.
Studie/achtergrond: geneeskunde / bedrijfsgezondheidszorg / stollingsvraagstukken. Mijn uitdaging zit in het puzzelen aan complexe medische vraagstukken in relatie tot de sociale context van patiënten.
Werk: medisch leider TOZL / Trombosedienst Zuyderland, locatie Heerlen. Daarnaast ben ik gastdocent op Zuyd hogeschool en directeur van een financiële holding.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment