Als gemeente Voerendaal vinden wij dat we een verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat nieuwe Nederlanders onderdeel worden van onze samenleving. De VVD staat voor een liberale samenleving waar we iedereen welkom heten die zich wil aanpassen aan onze manier van leven en vrijheden, onze normen en waarden, onze wetten én onze regels.

Als individu(en) besluit je om je thuisland achter je te laten en richt je je op je nieuwe thuisland. Waar je welkom bent om jezelf te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving, waar jíj onderdeel van bent. Hiertegenover staat natuurlijk dat je je best doet om je de normen en waarden van hier eigen te maken.

En je moet natuurlijk geen misbruik van ons systeem maken. Dáár gaan de bijgevoegde schriftelijke vragen over.

 

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment